Novaartis

cere oferta

CERE OFERTA

cere oferta

CERE OFERTA

Protectia datelor

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Va aducem la cunostinta ca responsabilitatea noastra în relatia cu dumneavoastra implica si modul in care prelucram si avem grija de datele cu caracter personal. Astfel, incepand cu data de 25 mai 2018, Romania s-a aliniat la standardele europene in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date stipulate in Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului.


Cerintele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt respectate  de NOVAARTIS SRL in conformitate cu prevederile de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute în Regulamentul 679/2016 (denumita in continuare „GDPR”) si cu legislatia nationala aferenta.
Atat in momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cat si în timpul procesarii in sine, NOVAARTIS SRL aplică masurile organizatorice adecvate pentru a garanta ca prelucrarea se face prin respectarea prevederilor legale aplicabile. Totodata compania a luat toate masurile necesare pentru a ne asigura ca, implicit, sunt prelucrate numai datele personale strict necesare pentru fiecare scop specific al procesarii.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Operatorul in relatia cu datele dvs. cu caracter personal este NOVAARTIS SRL

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:
•date colectate în mod legal și într-o manieră transparentă pentru pregatirea si ofertarea serviciilor pe care le solicitati de la noi prin telefon, mail, site propriu, whats app sau direct la locatie
•Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, functie,  adresa poștala, adresa profesionala, adresa de mail, numarul de telefon fix sau mobil, numar de fax, numar de masina.
•Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual sau comunicate in mod voluntar de către dumneavoastra, cum ar fi instructiuni acordate, plați efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte actiuni în instanta in care sunteti implicat în orice calitate (parat, reclamant, intervenient, avocat al parților, consultant, expert etc.);
•Detalii ale vizitelor dumneavoastra la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul in care interactionati cu noi  ( inclusiv imagini video daca vizita presupune deplasari prin zone supravegheate video)
•Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare ( incluzand IP-ul)
•Datele dvs. vor fi prelucrate, inter alia, pentru comunicarea prin e-mail, prin corespondentă, prin telefon, prin transmisie video sau prin orice alt mijloc de comunicare.
•De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a va furniza newsletter sau alte materiale de marketing  cu privire la noutățile pe care le desfașoară societatea.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
•Prelucrarea este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
•Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;
•Prelucrarea este efectuata in temeiul consimțamantului dumneavoastra;
•Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;


•Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale NOVAARTIS  sau ale unui tert (e.g. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastra), cu exceptia cazurilor în care interesele sau drepturile si libertațile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;
•in cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:
•A fost obtinut consimțamantul persoanei vizate;
•Avem o obligatie legală de prelucrare a acestor categorii de date;
•Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

ÎN CE SCOPURI  VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Va putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

•Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții nostri;

•Transmiterea de oferte si materiale informative ale NOVAARTIS ca raspuns la solicitarile dumneavoastra;

•Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligatii în materia combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, obligatii de raportare către autoritătile fiscale);
•Gestionarea securitații si accesului în sediile noastre, gestionarea utilizarii sistemelor IT utilizate de NOVAARTIS  (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
•Analizarea și imbunatațirea serviciilor si comunicarilor noastre către dumneavoastra;

•Desfasurarea unor campanii de marketing si promovare;

•In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către instituții publice sau parți implicate in ducerea la indeplinire a contractului.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE
Putem să transferam datele dumneavoastră cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurile Permise descrise mai sus.
În situații excepționale, dacă este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie.


Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile. Ne puteti contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informatii suplimentare cu privire la aceste măsuri de protectie.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
In cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu dacă va schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti să anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam să ne contactati prin e-mail la: dataprotection@novaartis.ro
Nu vom fi răspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?
NOVAARTIS a implementat mssuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru maxim 3 ani.
Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul si (i) nu mai exista motive legitime care justifica prelucrarea în continuare sau (ii) daca nu ne mai sunt necesare în vederea constatarii, exercitării sau apararii unui drept în instanta.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA ÎN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi în legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
•Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;
•Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
•Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
•Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
•Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau să le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;
•Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe bază de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul,NOVAARTIS  nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzătoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Dacă doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam să ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:
•Str Bogdan Voda nr 46 A, Viseu de Sus, jud Maramures

 •E-mail: dataprotection@novaartis.ro

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati în calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document de identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteti mulțumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este făcuta cu încalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.